Eerst meer bewegen, dan pas foto’s overwegen!

Lage rugpijn? We worden er allemaal wel eens mee geconfronteerd. Vaak verdwijnt het spontaan na enkele dagen of weken. Medische beeldvorming is vaak niet aangewezen of geeft foutieve informatie. Uit onderzoek is gebleken dat beweging de beste remedie is!

De Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu pleit dan ook voor geen scan zonder plan!
Klik hier voor meer informatie.